Opremanje doma kulture u Posavskim Podgajcima

Korisniku OPĆINA DRENOVCI dodijeljena je potpora zaprojekt/ulaganje „Opremanje Doma kulture u Posavskim Podgajcima“ za provedbu tipa operacije 7.4.1. »Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu« koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. »Provedba operacija unutar CLLD strategije«.

Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su: 1. Opremanje.

Ciljevi projekta: 1. Unapređenje kvalitete života lokalne zajednice; 2. Unapređenje društvene infrastrukture – Doma kulture u Posavskim Podgajcima.

Rezultati projekta: 1. Opremljen Dom kulture u Posavskim Podgajcima.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Financijska potpora Europske unije za ovaj projekt iznosi 199.452,00 kn, udio u sufinanciranom dijelu: 90% EU, 10% RH.