ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINA DRENOVCI 2

KODNI BROJ: UP.02.1.1.13.0131

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja
Broj poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.13
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga:  ZAŽELI– PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA – FAZA II                                                                                                                                                 Trajanje projekta: 16 mjeseci
Naziv projekta: Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 2
Prijavitelj: Općina Drenovci
Korisnik: Općina Drenovci
Ukupna vrijednost projekta: 4.836.735,00 kuna.                                                                             Ukupni iznos bespovratnih sredstava: 4.836.735,00 kuna. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85 %).

Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2020. –18.10.2021.

Svrha projekta:

  • Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici osnažiti i unaprijediti će se radni potencijal 55 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva.
  • 10 pripadnica ciljane skupine kroz program obrazovanja i osposobljavanja za računalnog operatera steći će dodatne stručne i socijalne vještine i znanja koja će utjecati na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.
  • Socijalna uključenost i povećanje  razine kvalitete života za 330 krajnjih korisnika s područja Općine Drenovci.

Aktivnosti projekta
Aktivnost 1: Zapošljavanje 55 žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u lokalnoj zajednici  (Općini Drenovci).

Aktivnost 2:  Unaprjeđivanje radnog potencijala i ublažavanje rizika od siromaštva zapošljavanjem žena.

Aktivnost 3: Poticanje socijalne uključenosti i povećanje razine kvalitete života za najmanje 330 krajnjih korisnika s područja Općine Drenovci.

Aktivnost 4: Povećanje znanja i vještina za 10 žena uključenih u projektne aktivnosti koje će steći kroz dodatno obrazovanje/osposobljavanje za računalnog operatera.

Aktivnost 5: nabavka opreme za pružanje potpore i podrške korisnicima: 10 parnih uređaja za čišćenje stakla, 10 aku usisivača i puhala za lišće, 5 aku čistača snijega, 5 visokotlačnih perača, 10 teleskopskih vrtnih škara, 10 usisivača, 55 kompleta za čišćenje podova.

 
Cilj projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 55 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika s područja Općine Drenovci.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s područja Općine Drenovci,  žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Osobe starije od 65 godina  i/ili nemoćna osoba.

Kontakt osoba za više informacije:
Marijana Komesarović, voditeljica projekta, 099/341-89-56

Za više informacija o EU fondovima:
• https://strukturnifondovi.hr/
http://www.esf.hr/operativni-program/