Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci

Naziv projekta: Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općini Drenovci

Kratki opis projekta:  Projektom „Razvoj socijalnih usluga za starije osobe u Općine Drenovci“ želi se razviti mreža dostupnih usluga na području Općine Drenovci kako bi starije osobe ostvarile pravo na život u zajednici, iz razloga što u procesu starenje nepovratno gube veliki dio sposobnosti te postaju nesposobne za kvalitetan život bez pomoći društva. Isto će se postići aktivnostima uz ostvarenje unapređenja socijalne uključenosti za 200 starijih osoba, te bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života za 100 članova obitelji/udomiteljske obitelji starijih osoba. Tijekom provedbe projekta  kod nositelja projekta će se zaposliti jedna osoba sa ulogom pratitelja starijih osoba, nabavit će se prijevozno vozilo i zaposliti vozač koji će upravljati prijevoznim vozilom, također, zaposlit će se koordinator prijevoza i pratnje starijih osoba te nabaviti IT oprema i ortopedska pomagala, dok će se kod partnera, odnosno u LAG-u „Šumanovci“ zaposliti voditelj projekta.

Nositelj projekta je Općina Drenovci, a partner na projektu je Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“.

Održivost rezultata projekta bit će zajamčena nakon završetka projekta sljedećim mjerama:

-institucionalna održivost kroz stečeno iskustvo djelatnika prijavitelja i partnera provedbom projekta (održavanje razvijene mreže dostupnih usluga na području Općine Drenovci)
-institucionalna održivost kroz nabavljeno prijevozno vozilo, IT opremu i ortopedska pomagala koja ostaju i vlasništvu prijavitelja (korištenje kroz razvijenu mrežu dostupnih usluga na području Općine Drenovci)
-financijska održivost kroz vlastita sredstva potrebna za održavanje prijevoznog vozila, IT opreme i ortopedskih pomagala nabavljenih kroz projekt (održavanje opreme koja se koristi kroz razvijenu mrežu dostupnih usluga na području Općine Drenovci).

Ukupna vrijednost projekta: 1.351.531,62 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 1.351.531,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 23.07.2020. – 23.07.2022.

Kontakt osoba za više informacija:

Michelle Babijanski, voditeljica projekta
Mobitel: 099/320-3685
E-mail: opcina.drenovci.sumanovci@gmail.com

Važni linkovi:

https://strukturnifondovi.hr/