WiFi4EU

Naziv projekta: WIFI4EU

Naziv korisnika: Općina Drenovci

Putem natječaja Općina Drenovci je dobila 15.000,00 € za razvoj bežične mreže na području Općine Drenovci, pristupne točke besplatnog bežičnog interneta postavljene su na zgradama koje se nalaze na sljedećim adresama:

  1. Drenovci, društveni dom.
  2. Drenovci, nogometno igralište.
  3. Posavski podgajci, nogometno igralište.
  4. Rajevo selo, nogometno igralište.
  5. Đurići, društveni dom.
  6. Račinovci, društveni dom
  7. Račinovci, nogometno igralište.

Besplatnoj WIFI pristupnoj točki možete pristupiti na način da:

  • pronađete WIFI mrežu pod nazivom Wifi4EU
  • odaberete gore navedenu WIFI mrežu,
  • te zatim kliknete na poveži.

Kratki opis projekta: inicijativa WIFI4EU program je potpore za omogućavanje besplatnog pristupa internetu u unutarnjim ili vanjskim javnim prostorima Općine Dtenovci, te na taj način općinu uključiti u jedinstveno digitalno tržište, a krajnji korisnici imati će pristup gigabitnom društvu, povećati će se digitalna pismenost i dopuniti javne usluge koje se nude u tim prostorima na području Općine Drenovci.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: cilj je inicijative WiFi4EU osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodijelit će se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. Instalirano je 6 vanjskih pristupnih točaka i 6 unutarnjih pristupnih točkaka za bežičnu mrežu WIFI4EU.