Nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK

Drenovci, 18. rujna 2020. godine

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedenoga Plana  mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr do 5. listopada 2020.  godine do 12,00 sati.

                                              OPĆINSKI  NAČELNIK

                               Jakša Šestić, prof.