Uvodna konferencija –Projekt zapošljavanja žena Općina Drenovci 2

10 rujna 2020. godine, održana je uvodna konferencija projekta “Program zapošljavanja žena Općina Drenovci 2 ”.

Korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda je Općina Drenovci. Projekt će provesti Korisnik i sljedeći partneri: Hrvatski Zavod za zapošljavanje područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja. 

Načelnik Općine Drenovci, predstavio je značaj ovog projekta za Općinu Drenovci, dok je gđa.  Ivanka Kubiček ispred Vukovarsko-srijemske županije, predstavila značaj projekta na širem područje od same općine na kojem će se isti provoditi. Voditeljica projekta Marijana Komesarović  je svima nazočnima detaljnije predstavila projekt. 

Svrha projekta: ♦ Zapošljavanjem u lokalnoj zajednici osnažiti i unaprijedit će se radni potencijal 55 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, te ujedno ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva. ♦ 10 pripadnica ciljane skupine kroz program obrazovanja  i osposobljavanja za zanimanje za koje postoji interes na tržištu rada steći će dodatne stručne i socijalne vještine i znanja koja će utjecati na povećanje njihove zapošljivosti i nakon završetka projekta.♦ Projektom će se potaknuti socijalna uključenost i povećati kvaliteta života za 330 krajnjih korisnika s područja Općine Drenovci.  

Vrijednost projekta iznosi 4.836.735,00 HRK bespovratnih sredstava. Bespovratna sredstva osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) i iz Europskog socijalnog fonda (85%).

 Trajanje projekta je 16 mjeseci. Razdoblje provedbe projekta je od 18.6.2020. do 18.10.2021. godine.