Izgradnja javne zgrade vatrogasnog doma (P+1) i pomoćne zgrade za potrebe vatrogasnog doma (P) sa opremanjem

Korisniku OPĆINA DRENOVCI dodijeljena je potpora iz Podmjere 7.4. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ – provedba tipa operacije 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ za projekt/ulaganje „Izgradnja javne zgrade vatrogasnog doma (P+1) i pomoćne zgrade za potrebe vatrogasnog doma (P) sa opremanjem“.

Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su: 1. Građenje i 2. Opremanje.

Ciljevi projekta: 1. Poboljšanje lokalnih usluga za ruralno stanovništvo na području zaštite požara i vatrogastva; 2. Proširenje usluga za ruralno stanovništvo na području zaštite od požara i vatrogastva; 3. Unaprjeđenje sustava zaštite od požara i vatrogastva za ruralno stanovništvo; 4. Učinkovita provedba vatrogasne djelatnosti za ruralno stanovništvo na području djelovanja.

Rezultati projekta: 1. Izgrađeno prizemlje zgrade vatrogasnog doma predviđeno za smještanje tri vatrogasna vozila, jednog navalnog kombija, sanitarni čvor, hodnik i spremiše ukupne bruto površine prizemlja od 220,85 m2; 2. Izgrađen kat zgrade vatrogasnog doma gdje će se izvesti sala za sastanke, prostor tuševa, sanitarni čvorovi (muški i ženski), uredski prostor za zapovjednika, prostor za vatrogasce koji dežuraju te prostor čajne kuhinje i hodnik ukupne bruto površine kata od 220,85 m2; 3. Izgrađena pomoćna dvorišna zgrada kao prostor spremišta za opremu vatrogasaca i vatrogasnog doma koja će se izvesti kao prizemnica bruto površine 60 m2.

Ovaj projekt sufinanciran je sredstvima Europske unije iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja.

Financijska potpora Europske unije za ovaj projekt iznosi 5.164.408,27 kn, udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH.