Obavijest o izvođenju radova održavanja detaljne kanalske mreže

Prema dinamičkom planu radovi na području Općine Drenvoci započinju u kolovozu 2020. g. te je predviđen rok izvođenja do sredine listopada 2020.g ovisno vremenskim uvjetima.

Kako bi se radovi mogli izvoditi sukladno planu, molimo za suradnju i razumijevanje kada je u pitanju pojas potreban za održavanje kanalske mreže.

Naime, člankom 139. Zakona o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11, 56/13, 14/14, 46/18 , 66/19) propisano je sljedeće:

„Uz građevine detaljne melioracijske odvodnje i građevine za navodnjavanje uspostavlja se pojas u širini od 3 metra od vanjskoga ruba te građevine koji služi održavanju građevine (pojas za održavanje).

U pojasu za održavanje poljoprivredna proizvodnja se obavlja na rizik vlasnika, odnosno zakonitoga posjednika zemljišta.

Možete preuzeti preglednu kartu s naznačenim kanalima na kojima će se izvoditi radovi.