Poziv za sjednicu Općinskog vijeća Drenovci – 30.06.2020. u 09,00 sati

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam … sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za dan

30. lipnja  2020. godine (utorak) u 9,00 sati

u Poljoprivredno poduzetničkom inkubatoru Drenovci,

Drenovci, V. Nazora 131

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I    R E D:

 1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju VI. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Drenovci.
 2. Razmatranje prijedloga Odluke o imenovanju ravnatelja Općinske narodne knjižnice Drenovci.
 3. Razmatranje izvješća o radu Općinske narodne knjižnice Drenovci u 2019. godini.
 4. Razmatranje izvješća o radu Muzeja Cvelferije u 2019. godini.
 5. Razmatranje izvješća o radu društva Drenovci d. o. o. Drenovci u 2019. godini.
 6. Razmatranje izvješća o radu društva Drenovački vodovod d. o. o. u 2019. godini.
 7. Razmatranje izvješća o radu društva LAR Vjeverica d. o. o. Drenovci u 2019. godini.
 8. Razmatranje izvješća o radu društva Poljoprivredno poduzetnički inkubator Drneovci d. o. o. Drenovci u 2019. godini.
 9. Razmatranje izvješća o radu komunalnog redara Općine Drenovci u 2019. godini.
 10. Razmatranje prijedloga Odluke.
 11. Razmatranje prijedloga sporazumnog raskida ugovora.
 12. Razmatranje zahtjeva Muzeja Cvelferije.
 13. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.

S poštovanjem,

                                                                                               PREDSJEDNIK VIJEĆA

                                                                                               Drago Klarić,  dipl. ing. v. r.

NAPOMENA: Uvid u natječajnu dokumentaciju za predloženu točku 2. dnevnog reda može se dobiti na uvid svaki radni dan u Općini Drenovci od 7,00 – 15,00 sati, uz prethodnu najavu, ili neposredno prije održavanja sjednice Općinskog vijeća općine Drenovci.