Obavijest

O B A V I J E S T

Sukladno upitima i zahtjevima više fizičkih i pravnih osoba oko mogućnosti nazočnosti na 30. sjednici Općinskog vijeća općine Drenovci zakazanoj za 14. svibnja 2020. godine u 9,00 sati u Domu kulture u Drenovcima, obavještava se javnost o slijedećem:

prema Odluci o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, od 19. ožujka 2020. godine, utvrđena je stroga mjera socijalnog distanciranja kojom se nalaže izbjegavanja bliskog kontakta u razmaku od najmanje dva metra u zatvorenom prostoru, kao i više uputa nadležnih zavoda za javno zdravstvo oko provođenja navedene mjere.

Budući da se sjednice Općinskog vijeća općine Drenovci održavaju u ograničenom, zatvorenom prostoru, i poštujući gore navedene mjere Stožera Civilne zaštite Republike Hrvatske, na sjednici Općinskog vijeća općine Drenovci, u ovom trenutku, mogu biti nazočni samo vijećnici Općinskog vijeća općine Drenovci, općinski načelnik i njegov zamjenik, te pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci, kao i administrativni tajnik Jedinstvenog upravnog odjela općine Drenovci, kao osoba zadužena za vođenje zapisnika sa sjednice.

Zbog gore navedenih razloga trenutno nema mogućnosti za nazočnost ostalih osoba na zakazanoj 30. sjednici Općinskog vijeća općine Drenovci.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK VIJEĆA

Drago Klarić, dipl. ing.