Poziv za 30. sjednicu Općinskog vijeća Drenovci – 30.04.2020. u 12,00 sati

1. Razmatranje prijedloga Odluke o izboru najpovoljnije ponude za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske a području Općine Drenovci

2. Razmatranje prijedloga Odluke o oslobađanju obveznika od plaćanja komunalne naknade za poslovni prostor i građevinsko zemljište koje služi obavljanju poslovne djelatnosti