Poziv za 28. sjednicu Općinskog vijeća Drenovci – 24.02.2020. u 9,00 sati

1. Razmatranje prijedloga Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Drenovci.


2. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Drenovci.


3. Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu općine Drenovci.


b) Odluke o koeficijentima za obračun plaće osoba koje obavljaju pružanje usluge pomoć u kući na podrućju Općine Drenovci.


c) Izmjena Pravilnika o radu i radnim odnosima Općinske narodne knjižnice Drenovci.


4. Razmatranje zahtjeva za davanje suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Općinske narodne knjižnice Drenovci.


5. Razmatranje lzvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Općine Drenovci u 2019. godini.


6. Razmatranje prijedloga Odluke o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu na području Općine Drenovci.


7. Razmatranje prijedloga Odluke.


8. Razmatranje prijedloga Odluke.


9. Razmatranje prijedloga Odluke.


I 0. Razmatranje prijedloga Odluke.


11. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić, dipl. ing. v. r.