Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje

Provedba projekta „Izrada projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje”

Dana 6. studenog 2019. godine Vukovarsko-srijemska županija potpisala je ugovor s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU za projekt „Izrade projektno-tehničke dokumentacije Centra za preradu GMO free soje“. Projekt ukupne vrijednosti 1.402.940,00 kuna sufinancira se bespovratnim sredstvima u iznosu 85% ukupnog iznosa, odnosno 1.192.499,00 kuna, osiguranim u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu nepovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” godine za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Projekt će se provoditi u razdoblju od 1. studenoga 2019. godine do 1. veljače 2021. godine.

Vukovarsko-srijemska županija uz pomoć suradnika na projektu, Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije, provodi projekt u partnerstvu s Općinom Drenovci te zajedno s partnerom sufinancira razliku od 15% ukupnog iznosa, odnosno 210.441,00 kuna. Tijekom 15 mjeseci, koliko je predviđeno trajanje projekta, korisnik projekta biti će zadužen za provedbu niza aktivnosti vezanih za izradu projektno-tehničke dokumentacije, a partner na projektu zadužen je za provedbu aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Cilj projekta je izraditi projektno-tehničku dokumentaciju čime će se stvoriti preduvjeti za realizaciju projekta izgradnje i opremanja prvog Centra za preradu GMO free soje u Republici Hrvatskoj, a čija realizacija je predviđena u narednom financijskom razdoblju. Projekt izgradnje i opremanja Centra za preradu GMO free soje prepoznat je kao strateški projekt regionalnoga razvoja Vukovarsko-srijemske županije, a doprinijeti će rješavanju problema i ograničenja te razvoju i unaprjeđenju gospodarstva na području županije, a i šire.

Centar će, s obzirom na izlaznu vrijednost obrađenog proizvoda i s obzirom da sličan ne postoji u Hrvatskoj, imati i zadaću organiziranja primarnih proizvođača, suradnju sa sjemenarskim kućama, s korisnicima nositeljima znaka GMO free te će uključiti i postojeće mikro prerađivače u sustav certificiranja i stjecanja prava na znak GMO free soja. Izgradnjom Centra riješit će se problem neizvjesnosti plasmana, neorganiziranosti primarnih proizvođača, smanjiti kolebanje cijena soje i stočarskih proizvoda, značajno smanjiti potreba za uvozom, a u narednim fazama omogućiti postizanje većih cijena kroz proizvodnju hrane za ljude.

Više informacija o projektu moguće je saznati u Upravnom odjelu za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije i u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranicu www.strukturnifondovi.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.