Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića

Završena je izgradnja nerazvrstane ceste u ulici M.A.Reljkovića u Drenovcima u dužini
1063m. Čije su aktivnosti uključivale: pripremne radove, zemljane radove, kolničku
konstrukcija, odvodnju, opremu i prometnu signalizaciju te ispitivanje i kontola izvedbe
(iskop novih i čišćenje postojećih kanala, te čišćenje i zamjena postojećih betonskih
propusta.)


Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova
Europske unije prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice u 2019.godini. Ukupna
vrijednost projekta iznosi 2.151.824,22 kn, od čega je 600.000 kuna udio MRRFEU