Poziv za 27. sjednicu Općinskog vijeća Drenovci – 27.12.2019.

27. prosinca 2019. godine (petak) u 13,00 sati
u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci,
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED

1. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna proračuna Općine Drenovci za 2019. godinu s pripadajućim planovima i programima.

2. Razmatranje prijedloga Odluke o naćinu pružania javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Drenovci.

3. Razmatranje prijedloga Odluke o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drenovci.

4. Razmatranie prijedloga Odluke o uvijetima i postupku natječaja za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Drenovci.

5. Razmatranje dopisa Ureda državne uprave Vukovarsko – srijemske županije i prijedloga Odluka.

6. Razmatranje prijedloga Odluke o jednostavnoj nabavi.

7. Razmatranje prijedloga Analize sustava Civilne zaštite na području Općine Drenovci u 2019. godini.

8. Razmatranje izvješća o statusu stipendista za akademsku godinu 20l8/19.

9. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o naknadama vijećnicima i drugih osoba koje sudjeluju u radu Općinskog vijeća općine Drenovci.

10. Razmatranje prijedloga :
a) Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci.
b) Odluke o koeficijentima za obračun plaće osoba koje obavljaju pružanje usluge pomoć u kući na području Općine Drenovci.
c) Izmjena Pravilnika o radu i radnim odnosima Općinske narodne knjižnice Drenovci.

11. Razmatranje prijedloga odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Općine Drenovci za redovno godišnje financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika.

12. Razmatranje prijedloga Odluke o dokapitalizaciji društva Drenovci d. o. o. Drenovci.

13. Razmatranje prijedloga Odluke.

14. Aktualni sat.

PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić, dipl ing. v. r.