Poziv na 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Sazivam 26. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za dan 25. studenog 2019. godine (ponedjeljak) u 18,00 sati u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:

  1. Razmatranje prijedloga proračuna Općine Drenovci 20 2020. godinu, s projekcijama proračuna za 2021. i 2022. godinu, Odluke o izvršenju proračuna Općine Drenovci za 2020. godinu, s pripadajućim planovima i programima.

2. Razmatranje prijedloga:

a) Imenovanje Povjerenstva za zakup,

b) Odluke o raspisivanju natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drenovci.

c) Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Općine Drenovci.

3. Razmatranje prijedloga Zaključka.

4. Razamtranje pijedloga Odluke.

5. Razmatranje prijedloga:

a) Izvješće o upravljanju imovinom u 2019 godini.

b) Plana upravljanja imovinom

6. Aktualni sat

Molim Vašu nazočnost.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić, dipl. ing. v. r.