O D L U K U o kupoprodaji poslovnog prostora u vlasništvu Općine Drenovci

Drenovci, 25.studenoga 2019. godine

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Odluke o

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr zaključno do 9.prosinca 2019.godine.

              OPĆINSKI NAČELNIK               Jakša Šestić, prof.