Poziv na 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Sazivam 25. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za dan 25. listopada 2019. godine (petak) u 13,30 sati u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D:

1. Razmatranje prijedloga Odluke o donošenju 12. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja “Centar” Drenovci

Prijedlog Odluke o donošenju 2.Izmjena i dop. det. plana uređenja Drenovci, točka 1

2. Razmatranje:
a) polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Drenovci,

Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna -točka 1 a, I dio

Polugodišnje Izvješće o izvršenju proračuna -točka 1 a, II dio


b) Izvješća o radu Općinskog načelnika za razdoblje I – VI 2019. godine

Izvješće o radu načelnika za razdoblje I-VI 2

3. Razmatranje dopisa Ureda državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji oko nadzora općih akata.

Razmatranje dopisa Ureda državne uprave u VSŽ s prilozima, točka 3019. godine, točka 1 b


4. Razmatranje prijedloga Odluke, Zaključka i Javnog poziva za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih.

Savjet mladih, točka 4
5. Razmatranje dopisa Ministarstva poljoprivrede.

Razmatranje dopis a Min. poljoprivrede, točka 5
6. Razmatranje prijedloga Odluke.

Razmatranje prijedloga Odluke,točka 6
7. Razmatranje zahtjeva Marija Pavkić.

Razmatranje zahtjeva Marija Pavkić-točka 7
8. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić, dipl. ing. v. r.