Poziv na 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51.  Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam 23. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci  za dan
9. kolovoza 2019. godine (petak) u 19,00 sati
u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci
Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I    R E D:
1. Razmatranje prijedloga:
a) Odluke o osnivanju trgovačkog društva Drenovački vodovod d.o.o.,
Izjave o osnivanju (1)
b) Odluke o smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Drenovci d.o.o. Drenovci,
ODLUKA O smanjenju temeljnog kapitala trgovačkog društva Drenovci d.o.o. Drenovci (1)
c) Odluke o usklađivanju poslovnih djelatnosti društva Drenovci d.o.o. Drenovci,
ODLUKA o usklađivanju poslovnih djelatnosti društva Drenovci d.o.o. Drenovci (3)
d) Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja  za Drenovci d.o.o.,
Odluka o utvrđenju predmeta djelatnosti Drenovci d.o.o.
e) Odluke o utvrđenju predmeta poslovanja za Drenovački vodovod d.o.o.
2. Aktualni sat.
Molim Vašu nazočnost.
S poštovanjem,
        PREDSJEDNIK VIJEĆA
Drago Klarić,  dipl. ing. v. r.