ODLUKA o proglašenju prirodne nepogode

Župan Vukovarsko-srijemske županije je 09.07. 2019. godine donio Odluku o proglašenju prirodne nepogode na području Općine Vrbanja.

Šteta se prijavljuje u Općini Drenovci u pisanom obliku svaki radni dan od 08,00 do 14,00 sati, od 11. srpnja do najkasnije 17. srpnja 2019. godine.

Uz zahtjev je potrebno i priložiti dokaz o poljoprivrednim površinama (tablicu) koja se prilaže uz prijavu za upisnik 2019. god., te vlasnički list za građevinu kojoj je šteta nastala.

Osobe koje ne koriste pravo na poticaj mogu dostaviti i druge dokaze o korištenju poljoprivrednih površina.

dav