Obavijest o radu matičnog ureda

U RAZDOBLJU OD 08.07.2019. GODINE DO 16.08.2019. GODINE
ZBOG RADOVA NA SANACIJI PROSTORA
MATIČNOG UREDA DRENOVCI
POSLOVI MATIČARSTVA OBAVLJAT ĆE SE U
MATIČNOM UREDU VRBANJA
TRG. DR. FRANJE TUĐMANA 1, VRBANJA
BROJ TELEFONA: 032/863-101
RADNO VRIJEME OD 07.00-15.00 SATI
UREDOVNO VRIJEME ZA RAD SA STRANKAMA JE
OD 07.30-14.30 SATI
STANKA U VREMENU OD 10.30-11.00 SAT