Odluka o komunalnom redu

Drenovci, 11. lipnja 2019. godine

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za nacrt Odluke o komunalnom redu.

Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte: opcina.drenovci@vk.t-com.hr zaključno 10. srpnja 2019. godine do 12,00 sati.

                  OPĆINSKI NAČELNIK  Jakša Šestić, prof.