Poziv na sjednicu 10 lipnja

Na temelju članka 31. Statuta Općine Drenovci i članaka 50. i 51. Poslovnika Općinskog vijeća općine Drenovci sazivam 19. sjednicu Općinskog vijeća općine Drenovci za dan

10. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) u 13,00 sati
u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci¸

Za sjednicu predlažem slijedeći
D N E V N I R E D:

 1. Razmatranje:
  a) godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Općine Drenovci za 2018. godinu,
  b) Izvješća o utrošku Programa naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018. godinu,
  c) Izvješća o utrošku sredstava iz Programa šumskog doprinosa u 2018. godini,
  d) Izvješća o utrošku sredstava prema Programu o utrošku sredstava od prodaje, zakupa, dugogodišnjeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i koncesija za ribnjake u 2018. godini,
  e) Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
  f) Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2018. godini,
  g) Izvješća o radu općinskog načelnika u razdoblju od 1.7. do 31. 12. 2018. godine,
  h) Izvješća o radu Općinske narodne knjižnice Drenovci u 2018. godini,
  i) Izvješća o radu Muzeja Cvelferije u 2018. godini.
 2. Razmatranje Izvješća o radu Vatrogasne zajednice Općine Drenovci za 2018. godinu.
 3. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Statuta Muzeja Cvelferije.
 4. Razmatranje prijedloga Izmjena i dopuna Pravilnika o radu i radnim odnosima Općinske narodne knjižnice Drenovci.
 5. Razmatranje prijedloga Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite na području Općine Drenovci.
 6. Razmatranje dopisa Vukovarsko – srijemske županije.
 7. Aktualni sat.

Molim Vašu nazočnost.

S poštovanjem,

              PREDSJEDNIK VIJEĆA
              Drago Klarić, dipl. ing. v. r.