ZAŽELI – Program zapošljavanja žena financiran iz Europskog socijalnog fonda

ZAŽELI – PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA OPĆINA DRENOVCI UP.02.1.1.05.0003

Osnovne informacije
Fond: Europski socijalni fond
Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.
Tip natječaja: Otvoreni (trajni) poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva)
Nadležno tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava
Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Vinkovci i Centar za socijalnu skrb Županja
Šifra poziva za dostavu projektnih prijedloga: UP.02.1.1.05
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: Zaželi – Program zapošljavanja žena
Trajanje projekta: 30 mjeseci
Naziv projekta: Program zapošljavanja žena Općina Drenovci
Prijavitelj: Općina Drenovci
Korisnik: Općina Drenovci
Ukupna vrijednost projekta: 4.311.048,46 kn (100 % financirano iz Europskog socijalnog fonda)
Razdoblje provedbe projekta: 1.12.2017. –31.5.2020.

Svrha projekta :
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 30 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života najmanje 120 krajnjih korisnika – starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju s područja Općine Drenovci.

Aktivnosti projekta
Aktivnost 1: Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u svrhu potpore i podrške starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju kroz programe zapošljavanja u Općini Drenovci
Aktivnost 2: 30 žena iz ciljnih skupina uključenih u projektne aktivnosti bit će konkurentnije na tržištu rada jer će u okviru projekta 10 žena steći osposobljavanje za njegovatelja starijih i nemoćnih osoba te 20 za gerontodomaćicu

Ostvarit će se sljedeći rezultati:
1. Zaposleno je 30 žena pripadnica ranjivih skupina na 24 mjeseca koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu najmanje 120 krajnjih korisnika
2. Unaprjeđenje razine kvalitete života 120 krajnjih korisnika
3. Unapređenje socijalnih i stručnih vještina i znanja
4. Nabava opreme (30 bicikala) što će osigurati institucionalnu održivost
Cilj projekta:
Osnažiti i unaprijediti radni potencijal 30 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja zapošljavanjem u lokalnoj zajednici koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika s područja Općine Drenovci.

Ciljane skupine:
Nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice.

Krajnji korisnici:
Starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Kontakt osoba za više informacije:
Marijana Komesarović, voditeljica projekta, 099/341-89-56

Za više informacija o EU fondovima:
• https://strukturnifondovi.hr/
• http://www.esf.hr/operativni-program/