TESTIRANJE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA

TESTIRANJE I OBAVIJEST KANDIDATIMA

POVODOM JAVNOG NATJEČAJA ZA PRIJEM U SLUŽBU OPĆINE

DRENOVCI  JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA OPĆINE DRENOVCI

 

Temeljem članka 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijem u službu Općine Drenovci Jedinstvenom

upravnom odjelu Općine Drenovci na neodređeno vrijeme, komunalni redar i izvršitelj, poziva

kandidate koji su podnijeli prijavu na javni natječaj za prijem u službu, a koji ispunjavaju

formalne uvjete iz javnog natječaja za testiranje za prijem u navedenu službu.

Kandidati koji  ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja i koji se pozivaju na

testiranje su;

za radno mjesto komunalni redar

1. Josip Filipović, Toljani 103, 32257 Drenovci,

2. Ivan Abramović, Braće Radića 65, Račinovci.

Testiranje će se izvršiti u prostoru Općinske narodne knjižnice Drenovci, Drenovci, B. Radića 2,

dana

7. svibnja 2019. godine u 09,00 sati