Općinsko izborno povjerenstvo Općine Drenovci za provedbu izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području općine Drenovci

OBVEZATNE  UPUTE  BROJ  VI

1 .Uz prijedlog kandidacijske liste i kandidature nije potrebno dostaviti potvrdu iz kaznene evidencije

Ministarstva pravosuđa te se sukladno tome u obrascu OMO-1 , briše točka 7. a u obrascu OMO -2, briše se točka 10. 

2.  Ove Obvezatne upute stupaju na snagu danom donošenja.

 

 

                                                                                                           PREDSJEDNIK

                                                                                                            Milorad Damjanović, mag.iur.v.r.,

Cijeli dokument možete preuzeti na ovoj poveznici.

Obvezatne upute broj VI 2019