Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

Korisniku Općina Drenovci dodjeljuje se potpora iz Podmjere7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« – provedba tipa operacije 7.2.2. »Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta«, za ulaganje u građenje nerazvrstane ceste.

Aktivnosti koje će se provesti kroz projekt su: 1. Građenje(gradnja i rekonstrukcija) nerazvrstane ceste; 2. Izrada projektne dokumentacije.

Cilj projekta: Ulaganje u građenje nerazvrstane ceste

Rezultat projekta: Izgrađena nerazvrstana cesta u Savskoj ulici u Posavskim Podgajcima

Financijska potpora Europske unije za ovaj projekt iznosi 2.765.962,09 kn, udio u sufinanciranom dijelu: 85% EU, 15% RH.