Savjetovanje s javnošću 2019

Drenovci, 10. siječnja 2019. godine

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup
informacijama Općina Drenovci provodi savjetovanje s javnošću za
nacrt Odluke o komunalnim djelatnostima.
Sve primjedbe, prijedloge i komentare oko navedene Odluke mogu se
dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257
Drenovci, Toljani 1, ili putem elektronske pošte:
opcina.drenovci@vk.t-com.hr zaključno do 25. siječnja 2019. godine
do 15,00 sati.

OPĆINSKI NAČELNIK
Jakša Šestić, prof.