Javni poziv za prijavu kandidata za izvršavanje javnih radova stručni suradnik u nevladinom sektoru

U sklopu programa „Aktivacija društveno korisnog rada“– koji je podnesen na poziv za podnošenje zahtjeva za korištenje sredstava za poticanje zapošljavanja u 2018. godini, u nevladinom sektoru – javni radovi, objavljuje se;

Javni poziv za Javni rad – LAG Šumanovci, 2018