O B A V I J E S T – ispravnost vode za piće

Obavještavaju se mještani naselja Đurići i Račinovci da je sukladno
Izvješću Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije od 27.
lipnja 2018. godine utvrđena nesukladnost vode za piće za ljudsku potrošnju iz
javnog vodovoda Račinovci-Đurići , te se mole mještani da istu ne koriste.

Društvo “Drenovci” d.o.o. Drenovci kao javni isporučitelj vodnih usluga osigurao
je pitku vodu u naselju Đurići putem cisterne, dok se mještanima naselja
Račinovci preporuča korištenje vode iz arteških bunara.

Općina Drenovci