Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci

J A V N I N A T J E Č A J
za prijam u službu Općine Drenovci – Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci na
radno mjesto višeg stručnog suradnika za planiranje proračuna i računovodstvo
proračunskih korisnika.

Potrebne dokumente možete preuzeti ovdje.

Natječaj za prijam u službu Općine Drenovci

Upute kandidatima, javni natječaj, 2018