Javni natječaj za izbor i imenovanje upravitelja/ice LAG-a

Na temelju članka 39. Statuta LAG-a Šumanovci i odluke Upravnog odbora LAG-a
Šumanovci o općim i posebnim uvjetima za izbor i imenovanje upravitelja Lokalne akcijske
grupe Šumanovci, od 23.02.2018. godine , Upravni odbor LAG-a Šumanovci dana
26.02.2018. godine raspisuje slijedeći;

Javni natječaj
za izbor i imenovanje upravitelja/ice Lokalne akcijske grupe Šumanovci na određeno
vrijeme od 2 (dvije) godine.

Dokument možete preuzeti ovdje.

Javni natječaj
za izbor i imenovanje upravitelja/ice