OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

OBJAVA JAVNE RASPRAVE PROSTORNI PLAN DRENOVCI 2018

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU 5. IZMJENA I DOPUNA

PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE

DRENOVCI

  

Javna rasprava s javnim uvidom trajat će osam (8) dana u vremenu od  5. ožujka 2018. godine do 12. ožujka 2018. godine .

 Prijedlog plana (tekstualni i grafički dio) bit će izložen u prostorijama Općine Drenovci, Drenovci, Toljani 1, svakim radnim  danom od 8,00  do 14,00 sati.

 Tijekom trajanja javne rasprave bit će organizirano javno izlaganje Prijedloga plana u Općinskoj narodnoj knjižnici Drenovci, Drenovci, B. Radića 2,  8. ožujka 2018. godine, u  13,00 sati.

 Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave:

– upisati u Knjigu primjedbi koja se nalazi uz izloženi prijedlog Plana na mjestu javnog uvida,

– unijeti u zapisnik na javnom izlaganju,

– uputiti u pisanom obliku na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1.

 Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog plana mogu se dostaviti Općini Drenovci, Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Drenovci,  na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, najkasnije do 12. ožujka 2018. godine.

 Prijedlozi i primjedbe koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz navođenje adrese podnositelja ili nisu dostavljeni u roku, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.