Donacija udžbenika grada Zagreba za 2017/2018 godinu!

Sukladno ugovoru o korištenju sredstava između Grada Zagreba i Općine Drenovci, KLASA: 602-02/17-0001/1035,         URBROJ:251-10-11-17-33, kupnju potrebnog dijela udžbenika i pripadajućih obveznih nastavnih sredstava osnovnoškolskim i srednjoškolskim učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola sa područja Općine Drenovci, za školsku godinu 2017./2018. dodjelom sredstava financirao je Grad Zagreb, u ukupnom iznosu od 238.017,20 kuna od čega 188.775,22 za osnovne škole: (OŠ Ivan Meštrović, Drenovci, OŠ Davorin Trstenjak Posavski Podgajci, OŠ Ivan Filipović i PŠ Đurići) te 49.241,98 kuna za učenike srednjih škola.