Program “Zaželi” Oglas za prijem u radni odnos

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
OPĆINA DRENOVCI
NAČELNIK
KLASA: 022-01/17-01/
URBROJ: 2212/05-17-02
Drenovci,  7. prosinca 2017. godine.

Na temelju Odluke Ministarstva rada i mirovinskog sustava o financiranju projekta „Zaželi-Program zapošljavanja žena Općina Drenovci“, KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/2-17-27 od 30. listopada 2017. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.1.1.05.0001-Program zapošljavanja žena Općine Drenovci, KLASA: 910-04/17-07/30, URBROJ: 524-06-03-01/2-17-01 od 1. prosinca 2017. godine, te članka 47. Statuta Općine Drenovci općinski načelnik općine Drenovci  raspisuje

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u projektu
„Zaželi-Programu zapošljavanja žena Općine Drenovci „
Radnica za potporu i podršku starijim osobama u nepovoljnom položaju

 

Općina Drenovci, Drenovci, Toljani 1, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u projektu „Zaželi-Program zapošljavanja žena Općine Drenovci „.

Trajanje radnog odnosa: 24 (dvadeset i četiri) mjeseca.
Broj radnika koji se traži: 30 radnica.
Mjesto rada:  područje Općine Drenovci (naselja Drenovci, Đurići, Posavski Podgacji, Račinovci i Rajevo Selo.
Opis poslova:
– dostava namirnica
– održavanje čistoće stambenog prostora
– pranje i glačanje rublja,
– ostale usluge u kući i okućnici
– pomoć pri oblačenju i svlačenju
– briga o higijeni i osobnom izgledu
– pomoć u socijalnoj integraciji
– posredovanje u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava
pomagala i sl.)
– pružanje psihosocijalne podrške korisnicima kroz razgovore i druženje
– pratnja i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima,
– i druge poslove vezane uz skrb starijih osoba.
Vrijeme početka i trajanja rada: predvidivo od 01. veljače 2018. godine do 31. 01. 2020. godine.
Uvjeti za mogućnost rada su:
– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava socijalne skrbi sl, liječene ovisnice o drogama, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem,
– nezaposlene žene prijavljene na evidenciju nezaposlenih HZZ-a

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

1. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
2. Preslika osobne iskaznice,
3. Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
4. Dokaz o završenoj školi
5. Izjava o pristanku na osposobljavanje za gerontodomaćicu ili njegovateljicu

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Obrazac prijave kao i obrazac Izjave o pristanku na osposobljavanje za gerentodomaćicu ili njegovateljicu može se dobiti u Općini Drenovci, Drenovci, Toljani 1,  radnim danom od 7,00 do 15,00 sati ili na Internet stranicama Općine Drenovci.
Prijave na oglas za mogućnost zapošljavanja u javnim radovima „Pomoć u zajednici“ podnose se u Općini Drenovci, Drenovci, Toljani 1, zaključno s danom 21. prosinca 2017. godine, s naznakom „Prijava na oglas za „Zaželi-Program zapošljavanja žena Općine Drenovci „.“.
O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava bit će obaviješteni u zakonskom roku.
Odabrane kandidatkinje, prije početka rada, obvezne su pohađat i zavrišti Program osposobljavanja za poslove njegovateljice starijih i nemoćnih osoba ili  za gerontodomaćicu.

Potrebne obrazce možete preuzeti ovdje:

Obrazac prijave za zapošljavanje žena – Program Zaželi

Izjava-osposobljavanje Program Zaželi 2017