Prekid vodoopskrbe

 

Dana 18.10.20!7. godine ,zbog radova na rekonstrukciji
cjevovoda Regiona lnog vodoopskrbnog sustava lstočne
slavonije (RVSIS-a ),doći ie do prekida vodoopskrbe u
slijedećim naseljima: Gunja, Rajevo Selo, Drenovci, Posavski
Podgajci i Topola u predvidivom vremenu od 8 sati do 10 sati,
te u naselju Štitar igradu Županja predvidivo od 8 sati do 12
sati.

Normalizacija vodoopskrbe se očekuje do l-3 sati.
Molimo cijenjene korisnike za razumijevanje.

Vinkovački vodovod i kanalizacija d.o.o.
PJ Eksploatacija
Odjel NUS (nadzorno-upravljački sustav)