Proglašena elementarna nepogoda do 05.07.2017. – 01.09.2017

OBAVIJEST

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 4. rujna 2017. godine,
Klas a : 3 2 0- I 2/ 1 7 -0 I / I 4, Urbroj : 2 t 9 6/ I -0 I – 1 7 – l, proglašena je elementarna
nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnih
šteta na poljoprivredi nastalih kao posljedica suše u periodu od 05. 07. 2017.
godine do 01. 09. 2017. godine.
Prijava štete vrši se svaki radni dan od 8,00 do 14,30 sati u Općini Drenovci,
od 5. rujna (utorak) do 12. rujna (utorak) 2017. godine.

Uz zahtjev potrebno je priložiti kopije nekih od slijedećih dokumenata:
– vlasnički list,
– OPG upisnik,
– Ugovor o najmu zakupu),
– ARCODE upisnik,
– posjedovni list.
Molimo Vas za pridržavanje roka za podnošenje prijave štete.

[gview file=”http://5.9.111.138/~opcinadr/wp-content/uploads/2017/09/Obavijest-za-elementarnu.pdf”]