Završena izgradnja parkirališta u Posavskim Podgajcima

Završen je projekt Izgradnja parkirališta na području Općine Drenovci s pratećim sadržajem u okviru kojega je izgrađeno 40 parkirališnih mjesta u naselju Posavski Podgajci, od kojih je 38 za osobne automobile i 2 za osobe sa ograničenom mogućnošću kretanja, izgrađena pristupna cesta dužine 95,90 m za potrebe vatrogasnog pristupa svlačionici NK Posavski Podgajci te pješački pristup uz javnu građevinu do pristupne ceste i parkirališta.

Ovaj Projekt je proveden uz financijski doprinos Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, a njegova vrijednost iznosi 420.681,98 kuna, od čega je 200.000 kuna udio MRRFEU.