Popis sponzorstava i donacija

1. Općina Drenovci sklopila je ugovor o darovanju s Hrvatskim Crvenim križem, Zagreb, Ulica Crvenog križa 14, OIB: 72527553659, zastupanog po izvršnom predsjedniku Robertu Marktu, dipl.oec., travnja 2015.godine.
PREDMET UGOVORA: Dar u naravi  „oprema za dječja igrališta“ u vrijednosti 40.000,00 kuna bez PDV-a.

 

2. Preostalih sklopljenih ugovora općina Drenovci nema.