Besplatna prezentacija i edukacija poljoprivrednika LAG-a o mogućnostima osiguranja u poljoprivredi

Lokalna akcijska grupa „Šumanovci“ u suradnji s Centar Broker

ORGANIZIRA

 

LAG ŠUMANOVCI u suradnji sa Centar broker d.o.o. Zagreb organizira besplatnu prezentaciju i edukaciju poljoprivrednika LAG-a o mogućnostima osiguranja u poljoprivredi, koja će se održati

 

27.ožujka,2015. godine sa početkom u 19.30h u općini Bošnjaci – dom kulture .

 

Prezentaciju će voditi stručan i iskusan tim agronoma koji će predstaviti odabir najbolje moguće poljoprivredne zaštite koja odgovara potrebama i uvjetima poljoprivrednika.Također će predstaviti model zaštite i stočarima, da ne osjete financijske gubitke uslijed nepredvidivih događaja tijekom stočarske proizvodnje.