Održana uvodna konferencija projekta ECO FOOD_TURA

U Drenovcima je 12.02.2015. održana uvodna konferencija projekta ECO FOOD_TURA čiji je nositelj LAR Vjeverica iz RH te UPIP Žepče iz BIH, a projektni partneri Općina Drenovci, HRAST d.o.o., Poljoprivredni fakultet Osijek i O.Š. Ivan Meštrović iz RH te Općina Teslić iz BIH. Na uvodnoj konferenciji predstavljene su  aktivnosti i rezultati projekta ECO FOOD_TURA čija je ukupna vrijednost 397.645,94EU od čega je 176.703,45EUR RH udio koji je 81,06% financiran iz Programa prekogranična suradnja IPA RH-BIH 2007-2013.