NOVOOTVORENI DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN

NOVOOTVORENI DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN, DRENOVCI ZAPOČEO JE S RADOM.

DJEČJI VRTIĆ, KAO DJEČJA KUĆA, OMOGUĆAVA KVALITETAN RAST I RAZVOJ DJETETA PREDŠKOLSKE DOBI, U ZDRAVOM I SIGURNOM OKRUŽENJU UZ STRUČNJAKE RANOG I PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA.

OVISNO O POTREBAMA RODITELJA, SVOJE DIJETE MOŽETE UKLJUČITI U SLIJEDEĆE PROGRAME:

– CJELODNEVNI, DESETOSATNI PROGRAM

– POLUDNEVNI, PETOSATNI PROGRAM

– KRAĆI DNEVNI PROGRAM

– PROGRAM PROSLAVE ROĐENDANA

Oblik provedbe programa je dječji vrtić i jaslice.

Primarni ciljevi su zadovoljavanje djetetovih osnovnih, socijalnih i osobnih potreba, razvoj svih djetetovih sposobnosti i potencijala, oblikovanje djetetove osobnosti u smislu jačanja pozitivne i realne slike o sebi, uočavanja i prihvaćanja međusobnih različitosti te usvajanja osnovnih moralnih vrednota kulture i tradicije kojoj dijete pripada, stjecanje socijalnih vještina, te vještina i znanja potrebnih za djetetov daljnji razvoj.

Korisnici usluga su djeca od navršenih 12 mjeseci života do polaska u osnovnu školu, u mješovitim dobnim skupinama.

Kroz raznolike poticajne aktivnosti omogućen je cjelokupan razvoj djeteta:

– tjelesne i psihomotorne sposobnosti i vještine „ Vježbaj sa mnom“

– socioemocionalni razvoj i razvoj osobnosti uz vršnjake u igri „ Ja to mogu, Ja to hoću, Ja to znam“

– spoznajni razvoj „ Ja, mali istraživač“

– govor, komunikacija, izražavanje i stvaranje „ Ja poruke“, „ Zapjevajmo, zaigrajmo“, „ Na krilima mašte, mogu sve“

POZIVAMO SVU DJECU PREDŠKOLSKE DOBI, S PODRUČJA CVELFERIJE DA NAM SE PRIDRUŽE U IGRI U DJEČJEM VRTIĆU.

RADUJEMO SE VAŠEM DOLASKU!

DJEČJI VRTIĆ PETAR PAN

VLADIMIRA NAZORA 23, DRENOVCI

Telefon: 098 805 625

099 308 0798

e-mail: lidija_petarpan13@hotmail.com