PRIJEDLOG PRORAČUNA OPĆINE DRENOVCI ZA 2015. GODINU

Na temelju članka 12. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12), kao i članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13) Općinski načelnik općine Drenovci stavlja na uvid javnosti nacrt prijedloga proračuna Općine Drenovci, kao osnovnog dokumenta za poslovanje Općine Drenovci, a radi uvida javnosti i svih zainteresiranih u način trošenja proračunskih sredstava Općine Drenovci.

Sve prijedloge, primjedbe i pitanja vezane uz prijedlog proračuna Općine Drenovci za 2015. godinu mogu se dostaviti u roku od 30 dana od dana objave prijedloga proračuna na internet stranici Općine Drenovci, a najkasnije do 12. studenoga 2014. godine na slijedeći način: poštom – na adresu: Općina Drenovci, 32257 Drenovci, Toljani 1, putem faksa – 032 861 243, 032 862 809, ili putem eletronske pošte opcina.drenovci@vk.htnet.hr.