PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA

Akcija “Prateći list” namijenjena je poljoprivrednim proizvođačima koji trebaju dokaz da su pravilno zbrinuli ambalažni otpad nakon primjene sredstava za zaštitu bilja. To je projekt Udruge CROCPA koji se provodi u suradnji s tvrtkom C.I.A.K. na području cijele RH.

Akcija je namijenjena pravnim osobama, obrtima i poljoprivrednim gospodarstvima koja trebaju imati ovjereni prateći list kao dokaz da su pravilno postupili s otpadnom ambalažom nakon zaštite svojih usjeva. Na određenim punktovima po županijama, moći će se vratiti prazna ambalaža i dobiti od tvrtke C.I.A.K. ovjereni prateći list kao dokaz da su otpad zbrinuli na propisani način. Time je zadovoljena obaveza koja proizlazi iz Zakona o otpadu.

Upute za popunjavanje pratećeg lista

Proizvođač otpada ispunjava samo 1. Dio Pratećeg lista

 • Adresa: obavezno upisati: ulicu, broj i mjesto, obavezno je upisati MB obrta ili OIB.
 • Ključni broj otpada: upisati “150110*”
 • Naziv otpada: upisati “ambalaža onečišćena opasnim tvarima“
 • Karakteristike otpada: zaokružiti “H 14” i “krutina”
 • Opis djelatnosti u kojoj je nastao otpad: upisati “15 00 00”
 • Proces u kojem je nastao otpad: upisati “15 01”
 • Vrsta prijevoznog sredstva: zaokružiti “cestovno”
 • Postupci zbrinjavanja: upisati u prvo polje “15” ostalo ne popunjavati
 • Način pakiranja otpada: zaokružiti “ostalo”
 • Obavezno se potpisati u polje Potpis odgovorne osobe koji se nalazi u I dijelu Pratećeg lista.
 • Ako proizvođač ima žig – staviti žig kod potpisa.

Ne upisivati kilažu otpada!

Kako bi se izbjeglo stvaranje gužvi na lokacijama, posjednici otpada koji imaju 100 kg ili više prazne ambalaže, mogu ambalažu predati tako da upute molbu tvrtki CIAK za pojedinačni odvoz otpada koju je potrebno uputiti pismeno. Trebate navesti Vašu adresu, način pakiranja i podatak da posjedujete isključivo ambalažu članova CROCPA eko model-a. Uvjet za pojedinačni dolazak je posjedovanje minimalno 100 kg prazne ambalaže ili 1 m3

Kontakt podaci tvrtke CIAK su:

E – mail: ciak@ciak.hr

Tel: 01/3463-521 fax: 01/3463-516

Mob: 091/3463-601

 

PRIKUPLJANJE AMBALAŽNOG OTPADA SREDSTAVA ZA ZAŠTITU BILJA U SKLOPU AKCIJE „PRATEĆI LIST“ BIT ĆE 11. KOLOVOZA 2014. (PONEDJELJAK) NA PROSTORU STOČNOG SAJMA U DRENOVCIMA OD 8.00 DO 11.00 SATI.