Odluka načelnika

REPUBLIKA HRVATSKA

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

OPĆINA DRENOVCI

NAČELNIK

Klasa: 022-01/14-01/

Ur. br: 2212/05-14-02

Drenovci,  29. svibnja 2014. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i  članka 47.  Statuta Općine Drenovci 29. svibnja 2014.  godine donosim

O D L U K U

Članak 1.

Zbog izvanrednih okolnosti i potreba Općine Drenovci u saniranju šteta nastalih uslijed poplava na području Općine Drenovci te prikupljanja prijava za štete od elementarnih nepogoda utvrđuje se redovno radno vrijeme Općine Drenovci i Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci, kao i osoba na stručnom osposobljavanju u Općini Drenovci,  u subotu 31. svibnja 2014. godine i nedjelju 1. lipnja 2014. godine od 7,00 do 15,00 sati.

Članak 2.

Djelatnici Lokalne agencije za razvoj Vjeverica d. o. o. Drenovci i Općinske narodne knjižnice Drenovci obvezni su sudjelovati u dežurstvima Općine Drenovci za iste dane u razdoblju od 15,00 do 07,00 dati, prema rasporedu koji će utvrditi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Drenovci.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

NAČELNIK

Jakša Šestić, prof.

O TOME OBAVIJEST:

1. Jedinstveni upravni odjel, službenici i namještenici,

2. Općinska narodna knjižnica Drenovci,

3. LAR Vjeverica Drenovci.