Obavijest načelnika

Odlukom župana Vukovarsko-srijemske županije od 15. svibnja 2014. godine, Klasa:320- 12/14-01/11, Urbroj: 2196/1-07-14-2, proglašena je elementarna nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije zbog velikih materijalnih šteta nastalih kao posljedica prekomjernih količina oborina u prvoj polovini mjeseca svibnja 2014. godine.

Prijava štete vrši se svaki radni dan od 7,00 do 14,30 sati u Općini Drenovci, od 30. svibnja (petak) do 6. lipnja (petak) 2014. godine. 

Uz zahtjev potrebno je priložiti neke od slijedećih dokumenata:

– vlasnički list,

– OPG upisnik,

– Ugovor o najmu (zakupu),

– ARCODE upisnik,

– posjedovni list.

Molimo Vas za pridržavanje roka za podnošenje prijave štete.

S poštovanjem,

NAČELNIK Jakša Šestić, prof.