Poduzetnička zona Drenovci, Općina Drenovci Poduzetnička zona Drenovci nalazi se u općini Drenovci koja je smještena na  jugoistočnom ravničarskom dijelu Vukovarsko-srijemske županije. Zbog smještaja  Općine uz dvije državne granice (Bosna i Hercegovina te Republika Srbija)  poduzetnicima se nudi atraktivno mjesto za ulaganje i olakšan izvoz robe. Blizina rijeke  Save također nudi poduzetnicima ekonomičniji i isplativiji način prijevoza robe, što uz  postojeću željeznicu, dobru cestovnu mrežu i autoput čini Općinu Drenovci vrlo  atraktivnom za ulaganje. Također bogati i raznoliki prirodni resursi (šume,  poljoprivredno zemljište) i čist okoliš još više pridonose tome.  VJEVERICA d.o.o. Lokalna agencija za razvoj Općine Drenovci Invest to Drenovci Enterprise zone Drenovci located in the municipality of Drenovci which is located on the  southeastern plains of the Vukovar-Srijem County. Municipality is places between the  two state borders (Bosnia and Herzegovina and the Republic of Serbia) and offers  entrepreneurs an attractive place to invest and facilitates export of goods. Close to the  River Sava also offers businesses more profitable and cost-effective way of  transporting goods, which along with existing railways, good road and motorway  network makes Municipality of Drenovci very attractive for investment. Also rich and  diverse natural resources (forests, agricultural land) and a clean environment are more  conducive to that. Invest to Drenovci Ime zone  Veličina zone (m2) Veličina parcela (m2) Slobodno (m2) Prodajna cijena Broj tvrtki u zoni  Broj zaposlenih u zoni  Komunalni doprinos Komunalna naknada Dostupna komunalna infrastrkutura Ime kontakt osobe Kontakt adresa Telefon          E-mail Web stranica Detaljnije o zoni Poduzetnička zona Drenovci 470 000 Na upit investitora 260 000 Proizvodna poduzeća Uslužna poduzeća Poljoprivredna poduzeća 3,42 €/m2 3,42 €/m2 3,42 €/m2 6 48 Za investicije u iznosu 20.250 € oslobođenje 25% Za investicije u iznosu 68.500 € osobođenje 50% Za investicije u iznosu 102.740 € oslobođenje 60% Za investicije u iznosu 136.990 € oslobođenje 70% Za investicije u iznosu 20.250 € oslobođenje 25% Za investicije u iznosu 68.500 € osobođenje 50% Za investicije u iznosu 102.740 € oslobođenje 60% Za investicije u iznosu 136.990 € oslobođenje 70% Voda, plin, električna energija, kanalizacija, telefon Jakša Šestić Toljani 1, 32 257 Drenovci +385 (0)32 861 243 opcina.drenovci@vk.htnet.hr Name of zone  Size of zone (m2)  Size of parcels (m2)  Available (m2)  Sale price Number of companies in the zone  Number of employees in the zone  Municipal contributions Utilities Available utilities Contact person Contact adress Phone        E-mail Web adress Enterprise zone Drenovci 470 000 At the request of investors 260 000 production company Service company agriculture company 3,42 €/m2 3,42 €/m2 3,42 €/m2 6 48 For investments to 20.250 € liberalization 25% For investments to 68.500 € liberalization 50% For investments to 102.740 € liberalization 60% For investments to 136.990 € liberalization 70% For investments to 20.250 € liberalization 25% For investments to 68.500 € liberalization 50% For investments to 102.740 € liberalization 60% For investments to 136.990 € liberalization 70% Water, gas, electricity, sewage, telephone Jakša Šestić Toljani 1, 32 257 Drenovci +385 (0)32 861 243 opcina.drenovci@vk.htnet.hr www.opcina-drenovci.hr For further information contact:   Local Development Agency  VJEVERICA Ltd Drenovci   Vladimira Nazora 8, 32257 Drenovci, Croatia     T +385 99 301 70 10   e-mail: vjeverica.drenovci1@gmail.com